Privacyverklaring & Cookiebeleid

Dit is de website van maxima4men.nl

Ons post- en bedrijfsadres is St Janstraat 19a, 1251 KX Laren (NH)

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is:

Banshee Beheer BV              Kvk: 09077881

Bij een bezoek aan de website maxima4men.nl bewaren wij:

– jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
– de domeinnaam van de site die je hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan
– informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site hebt geraadpleegd
– alle informatie die je vrijwillig hebt verstrekt.

Deze informatie wordt gebruikt:

– voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd
– om de inhoud van onze website te verbeteren
– om je op de hoogte te stellen van updates van onze site
– om je later te contacteren voor marketingdoeleinden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

– Per email:                               info@maxima4men.nl
– Per brief:                                St Janstraat 19a
1251 KX Laren (NH)

 Over communicatie per e-mail en/of brief

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.